Avvikling

Pressemelding februar 2019

Interconnect AS avvikler driften.

Interconnect AS har i mange år vært en betydelig leverandør av lyd og bilde i tillegg til salg av dataprodukter.  Selskapet ble stiftet i oktober 1988 av Ole Apold.  Selskapet leverte i mange år gode resultater og bygget opp en god egenkapital.  De siste fire årene har selskapet hatt en meget anstrengt økonomi og er nå i en situasjon hvor styret ikke lenger kan anbefale videre drift.

Det er flere årsaker til denne utviklingen. Noen vesentlige momenter er:
Bortfall av agenturer som Jamo og Beats. Mislykket satsing på droner der produsenten 3DR stoppet produksjonen. Betydelig svikt i leveranser og oppfølging fra hovedleverandør, Monster Cable. Generelt dårligere marginer, og betydelig avskalling av forhandlere over de seneste årene.

Selskapet har gjort en rekke tiltak for å styrke lønnsomheten, men styret ser nå at bedriften i løpet av kort tid (2-3 mnd) ikke vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser og ser derfor ingen annen utvei enn at firmaet avvikles.
Interconnect AS beklager sterkt ovenfor både leverandører og våre lojale kunder og vil takke alle for et godt samarbeid gjennom mer enn 30 år. Styret vil rette en spesiell takk til de ansatte som har jobbet utrettelig for firmaets beste.

Bjørn Apold er valgt som formann i avviklingsstyret og kan kontaktes på bjorn@interconnect.no

Ytterligere informasjon vil også bli publisert på vår hjemmeside, www.interconnect.no

Nye selskaper som viderefører deler av virksomheten er under etablering og vi oppfordrer alle eksisterende kunder å ta kontakt med:

  • Halfdan Klingenberg – halfdan@interconnect.no / tlf 90 68 55 66
    Merker / Produkter: B-Tech AV Mounts, YD 4K kabler og Analogis platespillertilbehør.