Vilkår, firmakunder

1. Leveringsbetingelser

Varene leveres fritt vårt lager, Griniveien 159, 1359 Eiksmarka. Forsikring besørges for kundens regning. Lagervarer blir normalt levert samme dag forutsatt bestilling mottatt av oss før kl. 13:00. Henteordrer blir normalt plukket og fakturert samme dag som ordren er mottatt uavhengig av når ordren blir hentet. Spesialbestillinger av ikke lagerførte varer kan ikke avbestilles etter at de er sendt fra våre leverandører.

 

2. Priser

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift, særavgifter samt leveringsomkostninger der ikke annet er særskilt oppgitt. Merk at ordresum på web ikke inkluderer frakt, evt. oppkravs gebyr (for oppkravs kunder) og forsikring. Dette faktureres i etterkant. Interconnect AS kan uten varsel endre sine priser.

 

3. Betaling og salgspant

Betalingsbetingelser er kontant eller pr. oppkrav, hvis ikke annet er avtalt. Ved søknad om kreditt vil det bli foretatt kredittvurdering. For spesielle varer og prosjekter: 45% ved bestilling, 45% ved levering og 10% ved overtagelse. For øvrige spesielle prosjekter gjelder betalingsbetingelser etter nærmere avtale. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente (morarente) etter forsinkelsesrenteloven. Interconnect AS forbeholder seg salgspant i medhold av pantelovens paragraf 3-14 i de solgte gjenstander til sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

 

4. Reklamasjon/Garanti

Interconnect AS garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som produsentenes garantier. Garantien er minimum 1 år fra leveringstidspunktet.
Kjøper må inspisere varen og reklamere på åpenbare feil eller mangler innen 10 virkedager etter varen er mottatt. Interconnect AS har ubetinget rett til å rette eller foreta omlevering ved mangler. Interconnect AS er ikke ansvarlig for direkte og indirekte konsekvenstap mangelen måtte påføre kjøper. Garantien er ugyldig hvis feil skyldes ulykke, feil bruk, uforsiktighet, eller et ikke autorisert inngrep på produktet fra kjøperens side. Reparasjoner igangsatt uten forhåndsgodkjennelse, vil ikke bli refundert, samt avkorter reklamasjon/garantitiden.

 

5. Ansvar

Interconnect AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull, eller forsinket leveranse, feil på produkter eller feil i produkt- informasjonen. Erstatningsansvar etter denne kontrakt er i ethvert tilfelle begrenset oppad til kjøpesummen.

 

6. Retur av varer

Retur av varer skal forhånds godkjennes av Interconnect AS. Varen skal sendes i retur til vårt lager for avsenders regning og risiko. Forsikring av varen frem til vårt lager er avsenders ansvar. Oppkravs sendinger aksepteres ikke. Returnert vare skal fremstå som ny, med original emballasje, manualer, tilleggsutstyr etc. Mangler dette vil kunden bli belastet for manglende/skadede enheter. 

 

7. Digital markedsføring

Interconnect AS sender jevnlig ut nyhetsbrev, kampanjer og annen relevant informasjon pr e-post til sine kunder i samsvar med markedsføringsloven. En kan reservere seg mot dette ved å sende en melding til post@interconnect.no eller klikke på avmeldingslinken nederst i våre nyhetsbrev. Det tas forbehold om eventuelle feil/mangler i priser/beskrivelser i våre nyhetsbrev samt våre websider (interconnect.no og Facebook.com/Interconnect).